Podporený z programu Erasmus Plus, oblasť podpory Mládež.

Realizovaný v partnerstve s TRENDUM, o. p. s. Ostrava.

Informácie o projekte na www.coachitup.eu
Last modified: Sunday, 15 December 2019, 10:39 PM