Last modifiedNameSummary
Saturday, 30 January 2021, 08:03 PMŠkoliaca miestnosť v KVC
Saturday, 30 January 2021, 07:53 PMJesenná škola
Saturday, 30 January 2021, 07:57 PMRekonštrukcia
Saturday, 30 January 2021, 07:59 PMJesenná škola
Saturday, 30 January 2021, 08:03 PMŠkoliaca miestnosť v KVC
Monday, 11 January 2021, 06:00 PMDohoda MVO PROXIMA a UPSVaR o zabezpečení aktivačnej činnosti pre evidovaných nezamestanýchDohoda MVO PROXIMA a UPSVaR o zabezpečení aktivačnej činnosti pre evidovaných nezamestaných